Život so stresom

Život so stresom

Zdieľať:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email

Stres je obranná reakcia nášho tela, ktorá nás uvedie do pohotovosti a následne vyvolá mobilizovanie celého organizmu. Sú to nevyhnutné reakcie na zvládnutie hrozieb prežitia. No nadmerný dlhotrvajúci stres či strach môžu viesť k vážnemu problému na psychickej či fyzickej úrovni.

Podnety, ktoré stres vyvoláva (stresory) sú rôzne: nebezpečenstvo, choroba, náročná situácia, osobné problémy, prekvapenie, zľaknutie, časové napätie, rýchle životné tempo atď.

hand holding white paper with unhappy face emoticons perforated paper over light bokeh background - CBD olej, CBD kvapky

Poznáme niekoľko druhov stresu:

Pozitívny (eustres) –
 prežívanie alebo očakávanie kladnej udalosti, dokáže dokonca zvýšiť výkon a tvorivosť
Negatívny (distres) – prežívanie ťažkej negatívnej situácie spojenej s nepríjemnými pocitmi
Špecifický – vyvolaný výnimočnosťou situácie alebo zámerne vyvolaný  napr. pri adrenalínových športoch

Príznaky :

Emocionálne – plač, podráždenosť, únava, napätie
Fyziologické – závraty, potenie, bolesti hlavy, búšenie srdca, trasenie, červenanie sa
Naše správanie – agresivita, obmedzenie komunikácie, klamstvo

Stres je s človekom spojený od začiatku evolúcie a je súčasťou nášho života doteraz. Je nemožné sa mu vyhnúť a je treba sa ho naučiť ovládať a prijať. Dôsledky dlhodobého stresu majú výrazný vplyv na zdravotný stav. Zasahuje kardiovaskulárny, imunitný, nervový systém a iné. Mnoho ľudí v snahe cítiť sa lepšie siaha po alkohole a drogách čo spôsobuje v konečnom dôsledku ešte väčšie riziko. Presný návod, ako zvládať stres neexistuje no existujú viaceré možnosti, ktoré môžu znížiť negatívne dôsledky.

Zdravé stravovanie – organizmus vystavený stresu spotrebuje viac energie, preto človek, ktorý je v strese má tendenciu jedávať veľa a nepravidelne, čo spôsobuje zvýšenie hmotnosti. Správne a pravidelné stravovanie má veľký vplyv na zvládanie stresu. Vyhnite sa nezdravému tuku, cukru a prílišnému soleniu

Pohybová aktivita – znižuje množstvo stresových hormónov (adrenalín, kortizón a kortizol) a naopak pravidelná fyzická aktivita zvyšuje hladinu endorfínu (hormón šťastia)

Spánok – kvalitný oddych je základom regenerácie tela a psychiky

Relaxácia – či už meditačné cvičenia, pobyt v prírode alebo trávenie času s blízkymi a priateľmi má veľký vplyv na znižovanie stresu a úzkosti

 

Aký vplyv má CBD, CBGCBN na stres?

Príznaky, ktoré vyplývajú z nadmerného stresu a úzkosti sa vyskytujú v mnohých poruchách vrátané generalizovanej úzkostnej poruchy, panickej poruchy , posttraumatickej stresovej poruchy, sociálnej úzkostnej poruchy  a obsedantno-kompulzívnej poruchy. CBD prispieva k zníženiu stresu, zlej nálady a depresie. Chráni nervovú sústavu a ovplyvňuje hladinu serotoninu. CBN skvalitňuje a prehlbuje spánok, je relaxantom a antioxidantom. CBG je neuroprotektor a má podobné účinky ako CBD.
cannabis hemp leaf dripping cbd oil in to bottle - CBD olej, CBD kvapky
Nezabúdajte, že CBD,CBG a CBN určite nie sú všeliek. Pri správnej životospráve, aktívnom pohybe a pozitívnom myslení Vám kanabinoidy môžu rýchlejšie dopomôcť k zvládaniu stresu, úzkosti a depresie.

 

Zdroj:
https://www.mkpsychology.cz/3264/co-je-to-stres-a-jak-se-projevuje/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.687106/full
https://viktorschiller.sk/o-strese-a-vyuziti-instinktu-bojuj-alebo-utec-pri-whm/

Všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke, ako aj informácie, ktoré sú prostredníctvom tejto webovej stránky poskytované, slúži len na vzdelávacie účely. Žiadna z informácií tu uvedených nie je určená ako náhrada lekárskej diagnózy a nemožno takúto informáciu považovať za lekársku radu či odporúčanú liečbu. Táto webová stránka nepodporuje, neschvaľuje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívanie omamných alebo psychotropných látok či páchanie inej nezákonnej činnosti.